Navigard лого
тел.: 0700 100 80
на цената на един градски разговор
 
 

NAVIGARD GPS система за проследяване

Описание

 • NAVIGARD е GPS система за проследяване, наблюдение и охрана на превозни средства или други подвижни или неподвижни обекти през интернет използвайки комбинацията от GPS и GSM технологиите.
 • системата ви дава възможност надеждно да управлявате едно от основните производствени средства – автомобилите, както и техните водачи, от всеки един компютър с достъп до интернет.
 • програмата за проследяване на NAVIGARD, ви осигурява бърз поглед върху местоположението на превозните средства, които при необходимост могат да бъдат пренасочени по други маршрути, като по този начин се спестявате време и парични средства, както и постигате оптимално използване на наличния човешки и транспортен ресурс.
 • потокът от данни - географска позиция, скорост на движение, изминати километри, престой, състояние на горивото в резервоара и друга информация относно статуса на превозното средство, ви създават предпоставка за вземане на бързи, прецизни решения и ефективно управление на наличния транспортен парк.
 • съобразно с вашите нужди, е налице възможност за индивидуално изпълнение на наблюдаваните параметри на автомобилите, в зависимост от тяхното предназначение, технически характеристики, тип на превозваните товари и др.
 • програмата за проследяване на NAVIGARD е достъпна от всеки компютър, свързан с интернет и ви дава възможност за генериране на разнообразни оперативни отчети, включително за експлоатацията на превозните средства, работата на отделните шофьори и извършените от тях нарушения. Ето и част от възможните справки:
  • различни варианти на пътен лист, в зависимост от вашите нужди.
  • събития за период (включване/изключване на контактен ключ, отваряне/затваряне на врата, включване/изключване на алармената система и т.н.).
  • изменение в нивото на температурата на хладилен фургон за период от време МПС, в графичен и табличен вид.
  • обобщена справка за авто-парка, за време на движение, изминат пробег и изразходвано гориво.
  • МПС, надвишили определен скоростен лимит.
  • МПС, използвани в извън работно време.
  • престои в работно време извън разрешената продължителност.
  • МПС, нощували извън определените места.
  • събиране на автомобилите на едно място.
  • справки за разход на гориво
  • възможност за добавяне на допълнителни обекти и зони върху картата и контрол на посещенията в тях.
  • възможност за задаване на маршрути на движение на МПС-тата и последващо проследяване на отклоненията, както и алармен сигнал при всяко отклонение.
  • възможност за оторизиран достъп на шофьорите до превозните средства.
  • възможност за автоматичен импорт на информация за зареждания от големите вериги бензиностанции (OMV, Shell, Lukoil, Rompetrol, DKV и др.)
  • възможност за оторизиране различни права на достъп на отделните потребители.
  • алармени съобщения.
  • възможност за разработване на допълнителни справки по ваш критерий.
Области на приложение
 • транспорт и логистика
 • дистрибуция
 • куриерски услуги
 • коли под наем
 • превоз на опасни товари
 • цистерни
 • охранителна дейност
 • селскостопанска техника
 • пътно-строителна техника
 • хладилни ремаркета
 • складово стопанство
 • воден транспорт
 • обществен транспорт
 • военни организации
 • спешна медицинска помощ
 • сметосъбиране
 • водоснабдяване и канализация
 • пътна помощ
 • железопътен транспорт
 • превозни средства на държавни институции
 • гражданска защита

и много други...

Наблюдение в реално време.
След свързване към интернет сървъра www.bg-gps.com, клиентът ще има достъп в реално време до превозното средство или обекта на наблюдение по всяко време от всяка точка на света.

Основни предимства на системата за наблюдение:
- Спестяват се приблизително 30% от разходите по превозните средства;
- Наблюдение на изминатото разстояние и консумацията на гориво;
- Графично представяне на маршрута върху детайлна карта;
- Изобразяване на дневник на различните маршрути с идентификация на шофьора;
- Улеснение при търсенето на откраднато превозно средство;
- Наблюдение на системата 24 часа на ден, 7 дни в седмицата;
- Постоянно обновяване на системата;
- Лесен монтаж на устройствата.